metigo MAP
dokumentacja, mapowanie cyfrowe, analiza, badania ilościowe
» Support metigo MAP
 
» Poradniki (YouTube)
metigo MAP jest optymalnym programem dla konserwatorów i restauratorów zabytków, służącym do cyfrowego mapowania obiektów zabytkowych na metrycznych fotomapach.
W pracach konserwatorsko-restauratorskich, w których duży nacisk kładzie się na sporządzenie dokumentacji, metigo MAP umożliwia wykonywanie i opracowywanie przetworzonych zdjęć zarówno przy obiekcie jak i w pracowni.
Przyjazne dla użytkownika połączenie obróbki zdjec i funkcji CAD umożliwia komfortową i szybką pracę nad dokumentacją konserwatorska. metigo MAP został stworzony we współpracy z konserwatorami i architektami.
metigo MAP oferowany jest od 2001 roku. Aktualnie w użytku jest ponad 600 licencji. Od 2004 roku w krajach europejskich oferowana jest angielska wersja językowa. W wersji metigo MAP 3.0 istnieje możliwość włączenia dodatkowych modułów językowych.

75% naszych klientów stanowią konserwatorzy lub firmy zajmujące się restauracją zabytków. Z pośród użytkowników naszego oprogramowania 70% zajmuje się konserwacją kamienia i 20% konserwacja malowideł ściennych.
Korekty zdjęć i montażu

W metigo MAP możesz wyprostować perspektywę zdjęcia i nadać zdjęciom obiektu poprawną skalę. Można też prostować fotografie analogowe skanowane wcześniej cyfrowo.
Wyprostowane zdjęcia mogą być łatwo montowane i przetwarzane. Możliwe jest połączenie w jednym projekcie zdjęć o różnej: rozdzielczość, skali, przestrzeni barwnej.
Zarządzanie klasami mapującymi

Zarówno wyprostowane zdjęcia jak i zeskanowane plany (TIFF/JPG/BMP) i rysunki CAD (DWG/DFX) mogą zostać użyte jako podkłady map.
Możliwe jest mapowanie w oddzielnych klasach: powierzchni, linii, sygnatur wektorowych i bitmapowych, adnotacji i wymiarowania. W twoim projekcie klasy mapowania mogą zostać użyte do różnych tematów map np. mapowanie zniszczeń, planowanie działań i płatności, pózniej mogą być grupowane w różne zestawy zagadnień konserwatorskich np. stan zachowania, budowa technologiczna, przeprowadzone zabiegi konserwatorskie
Raz stworzona legenda może być wykorzystana w kolejnych projektach.
Narzędzia do rysowania i tworzenie podpisów

Przy mapowaniu możesz korzystać z narzędzi rysowania: wielokątów, linii, krzywych, łuków, prostokątów i kół, albo wykorzystać narzędzia do rysowania odręcznego lub też zaznaczać podobne obszary na fotomapie różdżką.
W metigo MAP obszary mogą być wypełnione przejrzystymi kolorami lub szrafowaniem.
Używając funkcji CAD możesz łatwo przetwarzać rysowane elementy (klonować, przycinać, tworzyć lustrzane odbicie).
W metigo MAP poszczególnym szablonom mapowań można nadawać indywidualny wygląd za pomocą obszernej biblioteki szrafowań, typów linii i kolorów.
Przy użyciu edytora wzorów możesz stworzyć własne szrafowania, linie, podpisy wektorowe i kolory.
Wygodny interfejs użytkownika

Możesz zarządzać programem metigo MAP za pomocą drzewa projektu lub paska menu oraz w oknie mapowania. Możesz dostosować interfejs użytkownika metigo MAP do własnych potrzeb na komputerze stacjonarnym lub komputerze typu tablet pracując w terenie.
metigo MAP pozwala na szybką nawigację w ramach projektu mapowania i wybieraniu danych na wyświetlaczu przez grupowanie klas mapowania.


Opracowane oprogramowanie jest samodzielną aplikacją, więc nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.
Organizacja projektu

Funkcja hierarchii projektów pozwala na wygodne zarządzanie kompleksowymi dokumentacjami konserwatorskimi.
metigo MAP pozwala na korzystanie przy każdym nowym projekcie z wcześniej utworzonych szablonów mapowania.
Możesz poruszać się przy pomocy drzewa projektu lub map nawigacyjnych.
metigo MAP pozwala na kompleksowe selekcjonowanie informacji z tabeli wielkości.
Transfer danych

metigo MAP pozwala na importowanie struktury mapowania istniejących projektów takich jak: warstwy mapy, legendy, bloki tytułowe.
metigo MAP oferuje CAD'owski interfejs dla bezpośrednio importowanych plików DWG / DXF użytych jako podkład do mapowania lub jako kontynuację już istniejących map CAD w metigo MAP . Możesz eksportować mapowanie w poprawnej skali do obrazu (TIFF) lub plików CAD (DWG/DXF).
Pola danych mogą być tworzone np. dla wyników lub informacji technologicznych na temat planowanej konserwacji, przypisane dla określonej klasyfikacji map.
Obliczenia i dane obiektu mogą być eksportowane jako pliki tekstowe, i pózniej przetwarzane w tabelach obliczeń lub bazach danych.
Legendy, bloki tytułowe i arkusze danych

W programie metigo MAP można zarządzać projektem przez użycie różnych szablonów legend, bloków tytułowych i arkuszy danych dla indywidualnego układu mapowanych projektów. W ten sposób możesz zintegrować optymalnie określenia wielkości w legendzie. W dodatku możesz wszechstronnie używać legend i bloków tematycznych projektu.
metigo MAP zapewnia indywidualną konfiguracje mapowanych projektów pozostających w jednolitym układzie graficznym.
Licencje dla uczelni i studentów

Oferujemy studentom metigo MAP wsparcie przy pracach i projektach badawczych zapewniając certyfikat oraz staż przy niekomercyjnych projektach. Studenci mogą korzystać z oprogramowania na potrzebny okres czasu (około 3-6 miesięcy) płacąc za to 25 € (netto).

(Dodatkowa płatność przy przesyłce UPS - koszty według stawki krajowej.)
W zamian za to oczekujemy cyfrowej wersji państwa pracy.
 Dodatkowa pomoc metigo MAP

Więcej informacji o metigo MAP z filmów krótkometrażowych wybranych dla obszarów programu można znaleźć na stronie:metigomap.wordpress.com (Klaudiusz Wesolowski)
 Korzystanie z metigo MAP na komputerze Mac (Intel-based) jest możliwe przez użycie Parallels Deskop albo VMware Fusion. Do użycia metigo MAP wykorzystuje się odblokowany interfejs USB.
 Tutaj możecie znalezć szkoły, które używają metigo MAP przy projektach lub wspierają prace z metigo MAP w edukacji.
 forum użytkowników

Na naszym otwartym forum konserwatorskim Romoe, możesz znaleźć odpowiedzi na częste zadawane pytania, problemy w użytkowaniu i pytania techniczne dotyczące programu metigo MAP.
» Broszura metigo MAP (pdf; 688 kb)
» metigo - Nowoczesne metody dokumentacji (pdf; 1,176 kb)